Lungor är temat för första dagen (6/3) i utmaningen 21embody, en konstutmaning och jag tänker genast Prana, att vi andas in och ut balanserar yin och yang.

Prana den vitala positiva inre essensen som styr sambandet mellan sinne och kropp. Som bidrar till ett högre medvetande genom att vi har förmågan att se samband mellan handling och verkan.
Prana är också den energi som ger kraft till kroppens Agni, kroppens förmåga att omvandla föda till näringsämnen, och sinnets agni, förmågan att smälta intryck och upplevelser.

Det är så viktigt att andningen finns med som en medveten handling under dagen, att vi tar oss tid att varva ner, lugna sinnet och sitta med oss själva och andningen åtminstone några minuter per dag.

Samtidigt är den första utmaningen i  #30daysOfFeelingFree att varva ner och andas, två teman som går hand i hand och en viktig del av Ayurveda och vår hälsa.