Ayurveda för dig som vill uppnå hälsa och balans

Vad är då Ayurveda?

Ayurveda betyder  kunskapen om livet (ayur: kunskap, veda:liv), Ayurveda är en indisk läkekonst med tusenåriga anor från den vediska kulturen.

Syftet med ayurveda är att bibehålla en god hälsa, samt att förebygga och  lindra sjukdomar.

För att upprätthålla ett gott kroppsligt och mentalt välbefinnande krävs att vi lever hälsosamt under livets olika faser och årstider. Vi behöver hitta vår balans balans med naturen och vår omgivning. När vi lever i balans med naturen så balanseras också våra elementära energier.  Det är när balansen mellan dessa energier rubbas som vi riskerar att drabbas av sjukdom  och ohälsa.

Ett besök hos mig, din ayurveda terapeut, hjälper dig förstå hur du kan upprätthålla balansen på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Ayurveda är ett redskap som hjälper dig i olika faser av livet. Ibland kanske du behöver något som gör att du varvar ner. Ibland behöver du kanske inspiration att ta tag i dina kost och livsstilsvanor. Även när du mår bra, kan kunskapen i Ayurveda hjälpa dig att upprätthålla din goda hälsa. Hälsan både den mentala och den fysiska är en färskvara som hela tiden behöver din omsorg.

 

Vad är Ayurveda?

 

Ayurveda är en ca. 7000 år gammal kunskap om hälsan, och har sitt ursprung i Indien, Nepal, Sri Lanka och Tibet.

Ayurveda lär oss hur vi genom att följa naturen, och kroppens signaler kan uppnå en optimal hälsa och mer energi i vår vardag.

Ayurveda tar i beaktande varje människas individuella behov i fråga om kost, motion, levnadsvanor, och ger enkla råd som var och en kan ta till sig och tillämpa i sin vardag på ett enkelt sätt.

Kunskapen baserar sig på de 5 elementen vi har inom oss och runtomkring oss och hur dessa påverkar oss olika beroende på vem vi är.

Min egen erfarenhet av  Ayurveda är större självkännedom,  bättre relationer och förståelse för andra. En större närvaro i nuet, glädje och en mer optimal hälsa.