Ayurveda hälsocoaching

 

Känner du dig förvirrad av alla de olika  kostrekommendationer och dieter som ges, och vill hitta en individuellt anpassad kost just för dig?

Då är Ayurveda hälsocoaching något för dig. 

Behöver  du hitta en balans i hela din livsstil när det gäller att uppnå dina mål,  hitta den motionsform som passar dig bäst?

Ja, då är också Ayurveda hälsocoachingen det du kommer ha glädje av.

 

 

Så här går en hälsocoaching till

 

AYURVEDISK HÄLSOCOACHING är för dig som vill förebygga så att inte obalans uppstår i din kropp. men även för dig som vill  korrigera de eventuella obalanser som redan  uppstått och kanske har orsakat dig ohälsa.

Hälsokonsultationen är en helhet av både den fysiska hälsan, mentala och känslomässiga balansen. Hälsovägledningen baserar sig på en grundlig genomgång av Dina vanor och rutiner.  Konsultationen omfattar en avläsning  av din puls, ögon, tunga och naglar. Du får under besöket  fylla i ett frågeformulär som visar vilka element, vata, pitta eller kapha som styr din konstitution och är dina mest dominerande doshor.

Vi går också tillsammans igenom dina nuvarande vanor och rutiner och du får förslag på hur du kan på ett enkelt sätt justera dina rutiner så att det passar din dosha bättre. Under hälsocoachingen ser jag både till din fysiska dosha, och vilken kost som är lämpligast för dig,och de doshor som dominerar.  Även din mentala/känslomässiga dosha tas i beaktande.   Hälsocoachingen är därför också för dig som vill ha förändring i ditt liv, hitta mera livsbalans och harmoni när det gäller arbete och fritid eller nya mål i livet. Efter besöket sänder jag dig en sammanfattning per e-post från hälsocoachingen med de råd och förändringar som vi under besöket gick igenom. Efter konsultationen har du möjlighet att välja att komma på uppföljning till reducerat pris. 

NYTT! Nu finns det även möjlighet att få hälsovägledning per telefon, ifall du bor på annan ort.

Det går till så att du ringer upp och får hemskickat till dig frågeformulären som du fyller i och sänder tillbaka till mig, efter några dagar ringer du upp igen och får din konsultation och sammanfattning per telefon/Skype eller Messenger med de anvisningar och råd och eventuellt rekommendationer på örtpreparat som återställer just din balans.

Boka in en tid för Din hälsa redan idag.