Feng Shui

 

Feng Shui är en många tusen år gammal Kinesisk tradition som handlar om att ta tillvara de positiva energierna vi har i våra hem, vår omgivning och vårt liv. Genom att placera möbler, använda färger kan du påverka energiflödet i ditt hem. Genom att man skapar ett balanserat energiflöde i hemmet påverkar det också din hälsa och ditt välbefinnande.

Feng Shui betyder Vind och Vatten och syftar till de två starka element vi har runtom oss och inom oss. Vi lever under inflytande av dessa två energifält, vinden i universum och vatten i jorden. Vinden som luften i våra lungor och vatten som det största elementet i vår kropp.  Hemmet är en spegling av dig som bor där så känner du att ditt hem är kaos blockerar det också din energi.

Genom Feng Shui kursen går vi igenom de  9 olika Bagua områdena i ditt hem, och ditt liv för att få en inblick i hur energierna flödar och hur du förbättrar energierna i dessa.

Vill du lyssna till hur jag jobbar med Feng Shui kan du göra det här