Välkommen

 

Känner du att du vill ha en förändring i ditt liv? Lever du ett stressigt liv där du känner det är svårt att hitta balans mellan arbete och fritid?                                                                                                                                         

Upplever du att det är svårt att få till en god planering vad det gäller mat och vilka födoämnen som passar dig?                                    

Då kan du genom att lära dig mer om dig själv ur Ayurveda perspektiv få tips om hur Du hittar din personliga balans som extra bonus börjar du dessutom förstå dina nära och kära lite bättre.

Boka tid till Ayurveda hälsocoaching idag  

 

 

 

Vad är då Ayurveda?

 

Ayurveda betyder  kunskapen om livet (ayur: kunskap, veda:liv), Ayurveda är en indisk läkekonst med tusenåriga anor från den vediska kulturen.

Syftet med ayurveda är  att bibehålla en god hälsa,  samt att förebygga och  lindra sjukdomar.

För att upprätthålla ett gott kroppsligt och mentalt välbefinnande krävs att vi lever hälsosamt under livets olika faser och årstider. Vi behöver hitta vår balans  balans med naturen och vår omgivning.  När vi lever i balans med naturen så balanseras också våra elementära energier.  Det är när balansen mellan dessa energier rubbas som vi riskerar att drabbas av sjukdom  och ohälsa.

Ett besök hos mig, din ayurveda terapeut hjälper dig förstå hur du kan upprätthålla balansen på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Namaste

Vad är din dosha

Instagram