Igår firade vi internationella kvinnodagen och det var också nymåne. Som jag skrivit om i tidigare inlägg sä är månfaserna speciellt viktiga för oss kvinnor och våra cykler. När vi lever i balans med naturen, årstiderna och månfaserna upptäcker vi att nymånen är den tid när det är naturligt för kvinnan att ha sin mens.  Nymånen gör det lättare för oss att skapa förändringar i livet,  och det är även en bra tid att rensa bort det vi inte längre behöver.

Igår höll jag meditationstillfälle och vi fokuserade på de förändringar vi vill skapa i våra liv. Det kan handla om ovanor vi vill bryta, vi kanske vill förändra vår kost, till den Ayurvediska hoppas jag förståss 😉 förändra våra tankemönster eller skapa nya relationer istället för de relationer som inte längre stödjer vårt växande och utveckling och självkänsla.

För att förändra sånt vi inte längre känner har ett gott syfte i våra liv kan vi använda en metod som inom NLP kallas för editering.

Det vill säga vi tänker på den situation vi vill förändra och dess submodaliteter så som bild (färg, form avstånd, plats, rörelse osv), ljud (tonfall, tempo, plats, ) samt känsla ( lätthet/tyngd, rörelse, plats) och tänker hur vi medvetet förändrar dessa till en mer neutral känsla och förflyttar händelsen, situationen längre bort så att den inte längre är aktiv.

Så om du t.ex ser dig själv äta socker  tänk dig detta i färg och förändra sen bilden av dig själv när du äter socker till svar/vit och flytta den bilden i ditt medvetande längre bort från dig själv.

editering