Att vara KREATIV  varje dag, fungerar det i praktiken? Räcker inspirationen och idéerna till? Jag har som jag skrev tidigare, försökt att varje dag måla något för att ge utrymme för kreativiteten.

Det är många som säger att de inte är kreativa,  men kreativitet kan se ut på många olika sätt, för någon handlar det om att sy, brodera, för någon annan handlar det om att göra fint i trädgården och för mig handlar det om att måla och använda färger 🙂

Kreativiteten finns i vårt sakralchakra,

det chakra som har en orange färg och ligger strax under naveln

och som har mantrat  VAM

I Sakralchakra har vi även vår glädje till Livet, och vår sexualitet.

Sakralchakra har en viktig funktion att fördela energin till de övriga chakrorna i vår etersiska kropp.

Det behöver inte finnas bara balans i varje chakra utan även energin som flödar mellan chakrorna behöver ha ett jämt och fint flöde.

Det är därför viktigt att vi tar hand om vårt sakralchakra för att må bra, för att känna glädje och tacksamhet.

meinthecity