Många frågar mig ”Tänker du att målandet ska bli en del av din verksamhet?”  eller ”Hur får du det att gå ihop med Ayurveda”

Jag har under mina år som Ayurvedisk hälsocoach hjälpt människor hitta sitt rätta element enligt den indiska läkekonsten. Vi har alla en individuell kombination av Vata , Pitta och Kapha. Människan är en komplicerad helhet av dessa doshor och jag har i mitt arbete med olika rehabiliteringsprocesser konstaterat att de bästa resultaten upptår genom att låa klienten komma i kotakt med sin kreativitet och sina innersta drömmar och mål.

yogaOM

 

Målande är ett skapande som speglar människans sinnestillstånd och som ger oss en möjlighet att reflektera över oss själva och det skede i livet som vi befinner oss i och jag har blivit mycket fascinerad över de resultat man kan uppnå genom att ta in konstnärligt skapande i läkningsprocessen.

Alla människor vill bli sedda och på olika sätt lämna ett avtryck åt omvärlden. Jag tror att man genom att uttrycka sig genom konsten släpper loss en mycket viktig och ganska ofta undertryckt del av vår personlighet

Det här är ett sätt att arbeta med Ayurveda som jag uppfattar som välfungerande och jag skulle mycket gärna vilja dela med mig av de intryck och upplevelser jag fått under årens lopp därför kommer jag även på min hemsida dela med mig av de tavlor jag själv skapat. Tavlorna är även till försäljning så kontakta mig ifall något tilltalar just dig.

Namaste