Sommar rea
Passa på att köpa mina tavlor!
Du finner flera i butiken

FriskvårdsAkademin Lotus Energy

Känner du att du vill ha en förändring i ditt liv?  Lever du ett stressigt liv där du känner det är svårt att hitta balans mellan arbete och fritid. Ett liv där planering av maten och vilka födoämnen som passar just dej känns som ett svårt pussel där några bitar fattas?

Då kan du genom att lära dig mer om dig själv ur Ayurveda perspektiv få tips om hur Du hittar din personliga balans.

Har du funderat över varför vi reagerar olika i t.ex stress situationer?  Kunskapen i Ayurveda kan hjälpa dig att bättre förstå hur du skall kommunicera med andra, för att nå fram med ditt budskap.

Vad är då Ayurveda?

Ayurveda betyder  kunskapen om livet (ayur: kunskap, veda:liv), är en indisk läkekonst med tusenåriga anor från den vediska kulturen. Syftet med ayurveda är  att bibehålla en god hälsa,  samt att förebygga och  lindra sjukdomar.

För att upprätthålla ett gott kroppsligt och mentalt välbefinnande krävs att vi lever hälsosamt under livets olika faser, i balans med naturen och vår omgivning.  När vi lever i balans med naturen balanseras också våra elementära energier. Det är när balansen mellan dessa energier rubbas som vi riskerar att drabbas av sjukdom  och ohälsa.

Namaste

Instagram