Utbildning

Kurserna som hålls vid Lotus Energy är främst  inom  Ayurvedas olika områden, du kan t.ex delta i kurserna som:

Grunderna inom Ayurveda

Kvinnors Hälsa genom Ayurveda

Ayurvedisk kost och smakernas betydelse
Du kan även delta i längre utbildningar som leder dig till att bli en livstilscoach inom Ayurveda, denna kurs omfattar 10 steg varav varje steg hålls under ett veckoslut och mellan kurserna får du även hemuppgifter som bör vara godkända innan nästa kurstillfälle.

 

Reiki grundkurs en kurs där du för hemmabruk kan lära dig ge healing och lära dig grunderna i hur olika obearbetade känslor lagras i kroppen som energiblockeringar.

Reiki fortsättningskurs eller distanshealing, en kurs som fokuserar på att sända helande energier på distans, men även till händelser i det förflutna eller i framtiden. Vi sänder också helande energier till dina målsättningar, inte vad du vill ha i form av materiellt utan vad din själ önskar uppleva

Helhetsterapi utbildning och Reikimaster-utbildning för dig som gått både grund och fortsättningskurs i Reiki och vill arbeta med healing professionellt. Du får flera nya användingsområden för reiki och flera redskap att använda när du vill använda dig av reiki.

 

Dessa kurser återkommer regelbundet och hålls vid Lotus Energy då det finns minst  6 deltagare max 15.

Ifall kursen har mindre än 6  deltagare ordnas en ny möjlighet inom 6 veckor.

 

Vid Lotus Energy kan du också delta i Meditation regelbundet en gång ibland varje vecka ibland varannan  vecka.

Även till meditationen bör du anmäla dig  ifall du vill delta  doch endast 1 dag innan tillfället. Dessa tillfällen finns tillgängliga på  Lotus Energy´s Facebook sida

 

Till alla helgkurser bör du anmäla ditt intesse 1 ½ vecka innan utsatt kursdatum.Anmälan till kursen är bindande. För kurs som inte avbokas debiteras 50% av kursavgiften

Nyhet Du kan nu även delta i kurser via Facebook – grupper. Kurser som ordnas där är Feng Shui
Ayurveda och ditt sinne
Healing
Bli vän med dina skuggor

 

Hjärligt välkommen med på en spännande resa för en mer optimal hälsa och ett balanserat liv!

 

Du kan även följa uppdateringarna angående kurserna via Facebook sidan för Lotus Energy samt websidans Akuellt-sida

Kurser och föreläsningar inom Ayurveda

Kurser och föreläsningar inom Ayurveda kan även hållas på din ort, ifall det finns minst 10 st deltagare.

Steg 1 Vata, Pitta, Kapha. Genomgång av hur du känner igen dess funktioner i olika sammanhang. Kännetecken på olika personers tillstånd av balans respektive obalans. Var sak har sin tid. Hur du kan känna igen och utnyttja dygnets tider, årstider och sätta dem i relation till Vata, Pitta, Kapha, för att på bästa sätt spara energi och må bättre. Ätandets konst. Måltidsmedvetande, hunger- och mättnadssignaler samt tips för att kunna njuta mer av mat och dryck utan att det skapar slaggprodukter Egenvårds råd. Enkla, naturliga åtgärder för att förebygga respektive rätta till vanligt förekommande obalanser i t ex mage/tarm, leder/muskler, urinvägar, luftvägar och hud. Vi gör även en meditativ andningsövning.

Steg 2 Agni – livsgnistan – förutsättningen för all transformation. Flera former av Agni på olika ställen i kroppen. Tecken på balans och obalans samt åtgärder. Kroppens sju vävnader. Hinder och möjligheter för en sund själ i en sund kropp. Smakernas betydelse och sekvens. Pulsavläsning och andra metoder för att urskilja ditt hälsotillstånd. Vi går igenom grunderna och övar vid flera tillfällen. De sex stadierna av sjukdomstillstånd. Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta, Kapha till kronisk sjukdom.

Steg 3 Ayurvedisk definition på en frisk person ur fysisk, mental, känslomässig och andlig aspekt. Du får successivt nycklar som öppnar fler dörrar, nu till Vata, Pitta, Kaphas underavdelningar, s k subdoshor, och dess specifika områden och funktioner i kroppen. Subdoshorna lär du dig redan nu avläsa och tolka i din egen puls. Du får uppleva ljudvibrationers helande kraft för olika områden inombords.

Steg 4 De 20 egenskaperna i förhållande till all fysiks materia relaterade till Vata, Pitta och Kapha Medvetandets subtila nivåer. Djupare delar av dig själv så väl praktiskt som teoretiskt Intellektet, handlingsorganens och sinnets roll ur de 6 filosofsystemens synvinkel inom ayurveda

Steg 5 metoder för utforskning enligt Nyaya ett av de 6 filosofisystemen och hur du tillämpar dem enkelt och praktiskt. Övning i att tolka olika personers hälsotillstånd. Du förbereds att dela med dig av dina kunskaper inom ayurveda till andra. Praktik och hemuppgifter med personlig genomgång

Övriga steg 6 -10 är för dig som vill jobba som Ayurveda Hälsocoach. Du får lära dig hur du använder fler metoder för att utföra hälsokonsultatione, örtkunskap, matlagning samt behandlingar.

Kurs i Indisk Huvudmassage

Du får steg för stig lära dig att ge den avslappnande Indiska huvudmassagen under en praktisk kurs. Efteråt kan du ge behandlingen till nära och kära eller ha som ett komplement i din verksamhet som terapeut eller frisör.

Ayurvedisk matlagningskurs

Smakernas betydelse och hur de påverkar matsmältningen  både fysiskt och känslomässigt. Under kursen får du  många praktiska råd och tips och recept. Vi gör även några rätter för Vata, Pitta och Kapha under kursdagen.

Reiki kurser steg 1, 2 och 3

Reiki är en Japansk – Tibetansk Healingmetod som alla kan lära sig.

 

Under grundkursen får du praktisk vägledning hur du ger dig själv och dina nära och kära en avslappnande  Reikibehandling. Trots att du kan ge Reiki till andra efter detta kursavsnitt rekommenderar jag att du väntar med att jobba som terapeut tills du gått Masterutbildningen.

 

Du får lära dig om chakrasystemet och auran, och ta del av kroppspsykologi och helande bemötande.

För mer detaljerad besrkivning kontakta britt-marie.low@multi.fi

 

Under steg 2 får du tekniker för att hela  det förflutna, skapa en positiv framtid samt redskap för att öka din egen intuition. För mer information och detaljerad beskrivning kontakta britt-marie.low@multi.fi .

 

Helhetsterapi utbildningen  är för dig som vill utveckla dig själv, och komma i kontakt med obearbetade känslor och blockeringar. Du får under kursen fantastiska redskap för att förstå och frigöra blockeringar. Regression och healingkirurgi ingår också i utbildningen.

 

Du lär dig också om andra behandlingsmetoder förutom Reiki bland annat får du en inblick i Feng Shui, meditation.

 

De första 6 kurstillfällena är fokuset på den terapeutiska delen – detta är dom obligatoriska 6 första dagarna under kursen.-

 

De 3 senare  kurstillfällen är för dig som vill lära ut Reiki till andra  samt utföra Initieringsprocessen till dina kursdeltagare.

 

 

Utbildningen är  också  för dig som vill jobba som Reiki terapeut och ge behandlingar till andra och få  tilläggsmetoder för den vanliga reikibehandlingen,

 

 

Denna kurs är i  9 steg under ca-12 månader och stärker dig som terapeut men också din egen självkännedom